Ikiortit Naapiffik 2020: På kryds og tværs mellem fysiske og digitale rum

“Tusaasinnaavisinga?” “Kan I høre mig?”. Et væld af ansigter dukker op på skærmen i små firkanter. 78 i alt. De genkender hinanden. Der hilses og grines. Det piber i højtaleren. Så mutes alle, og der bliver stille. Deltagerne fordeles, så de møder hinanden på tværs af skolerne. I en af grupperne er der én lærer fra Nanortalik, én fra Aasiaat, én fra Tasiilaq og én fra læreruddannelsen på Institut for Læring. Alle har det til fælles, at de er ikiortit på deres skole. De har fået en opgave, og ud fra den udveksler de erfaringer om det at være ikiorti. De snakker om det at vejlede og holde workshops for sine kolleger – og i det hele taget det at få Kivitsisa til at blive en succes.

Naapiffik med corona-benspænd

Sådan foregik en af de mange aktiviteter, der blev afviklet under Ikiortit Naapiffik 2020. Sidste år mødtes vi alle i Kangerlussuaq. Det kunne vi ikke år, da corona-restriktionerne foreskriver, at man ikke krydser kommunegrænserne til et event som dette. Derfor samledes ikiortit i én by i hver kommune: Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. En af de fem konsulenter fra Kompas var fysisk til stede i Nuuk. De andre faciliterede workshops digitalt.

At lave en konference som fjernundervisning frem for et fysisk møde kræver en helt anden tilgang og didaktik. Naapiffik blev et eksperiment herpå med en stor blanding af digitale og fysiske møder. Ikiortit fra hver kommune sad sammen fysisk og kunne således samarbejde med hinanden. Sommetider var vi forbundet via storskærmen i lokalerne.

Andre gange var alle med enkeltvis fra egen iPad. Sommetider var det kun den enkelte kommune og en konsulent, der kunne se hinanden. Andre gange var alle på samtidigt. Hvordan vi mødtes var en afvejning af, hvad der skulle gøres og læres.

 

KIVITSISA kogt ned til ét event

Ikiortit Naapiffik blev i år på mange måder essensen af KIVITSISA: Samarbejde om en fælles retning på tværs uddannelsesinstitutioner, kommuner og skoler, spændende og sjov kompetenceudvikling og en undersøgende og eksperimenterende tilgang til, hvad det digitale kan bidrage med i en læringssituation.

“Vi lavede flere øvelser, som jeg vil bruge direkte hjemme på skolen til at inspirere mine kollger”.

Najannguaq Olsen, ikiroti på Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat

Samarbejde på tværs

Kivitsisa bygger på samarbejde. Med til Ikiortit Naapiffik var således lærere fra langt de fleste skoler i Grønland, men også undervisere fra Institut for Læring og konsulenter fra Uddanelsesstyrelsen. På trods af den fysiske afstand blev der netværket og udvekslet erfaringer på tværs.

Til naapiffik mødtes lærere fra skoler, som har haft iPads i flere år med lærere fra skoler, som stadig venter spændt på at få dem. iPads bliver løbende udleveret til skolerne i takt med de bedre interforbindelser – og vi er godt på vej. Der var således jubel rundt i kommunerne, da projektleder Rune Bundgaard i sin indledning kunne fortælle, at vi nu er meget tæt på, at 90% af eleverne i landet har fået iPads og dermed er en del af Kivitsisa. Vi mangler stadig bygderne ved Upernavik, Østkysten og Qaanaaq-området. Alle steder arbejdes der målrettet mod næste udrulning.

 Kompetenceudvikling

Alle former for undervisning i Kivitsisa bygger på det samme princip, hvad enten det er for elever eller lærere: “Den, der laver noget, lærer noget”. Dette princip var også gældende for alle workshops på naapiffik. Ikiortit skulle være de aktive og producerende – præcis som eleverne i skolen.
Det meste af tiden arbejdede ikiortit altså selv på at løse en given opgave. Vi kom igennem alt fra øvelser i it-didaktik og iPads til øvelser i det at vejlede sin kollega og skabe varige forandringer på skolen. Hele vejen igennem byggede det på ikiortits motto: “Det er forbudt at lære noget, som du ikke lærer videre”. Derfor var der hele tiden sparring mellem skolerne, og alt blev samlet op på Showbie eller på ikiortits nye platform, hvor de kan dele materialer og gode ideer med hinanden. Og mottoet siger jo det hele. Alt hvad ikiortit lavede og lærte, skal efterfølgende komme kollegerne til gavn hjemme på skolen.

“Det var første gang jeg prøvede at arbejde med stopmotion og så, hvad det kan i en undervisningssammenhæng.
Det glæder jeg mig til at vise mine elever og kolleger”

Bikki, Ikiorti på ASK i Nuuk

Det digitale i en læringssituation

I Kivitsisa har vi meget store ambitioner omkring fjernundervisning i folkeskolen. Igennem lang tid har vi allerede afholdt kompetenceudvikling for ikiortit gennem webinarer, og på naapiffik blev det tydeligt, at det har resulteret i to ting: For det første har vi fundet en form, der virker som fjernundervisning, og for det andet er ikiortit blevet vant til at deltage på denne måde.

Alt i alt har Ikiortit Naapiffik givet os alle en masse brugbare erfaringer til at komme videre med fjernundervisning – både som kompetenceudvikling og til eleverne i skolen.

“Vi kunne virkelig godt lide den måde, som naapiffik blev kørt på. Man gider ikke sidde og glo på storskærmen for længe.
Derfor virkede det rigtig godt, at Kompas-konsulenterne lavede korte, skarpe oplæg og så gav os opgaver, som vi selv skulle løse.
Konsulenterne var dog hele tiden til rådighed for hjælp og feedback, når vi havde brug for det.
Det er jo faktisk også sådan vi gerne vil arbejde med eleverne i skolen”

Karl Otto, Læringskonsulent i Avannaata Kommunia

Og internettet? Det virkede!

Den store bekymring forud for vores naapiffik var naturligvis om internettet kunne bære en konference som denne. I halvanden time tirsdag eftermiddag mistede vi kontakten til ikiortit i Aasiaat. Ellers foregik det nærmest uden problemer. I lange perioder var teknikken ikke noget, vi rigtig tænte på. Vi brugte det bare. Når man er kommet dertil, kan man for alvor begynde at udvikle spændende undervisning digitalt.

Ikiortit Naapiffik 2020

Til naapiffik var der i år 78 deltagere fra 24 antal skoler, konsulenter fra Uddannelsesstyrelsen og undervisere fra Institut for Læring.

Ikiortit Naapiffik blev igen i år arrangeret af KIVITSISA og finansieret af Uddannelsesstyrelsen.

Kan du lide nyheden?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Scroll til toppen