Kivitsisas opstarter fjernundervisningsprogram

Vi er kommet langt med Kivitsisa. 96 pct. af eleverne har iPads, internettet har fået et stort løft på de fleste skoler, og ikiortit gør dagligt en kæmpe indsats for at støtte deres kolleger i at bruge de digitale muligheder til mere elev-aktiverende læringsformer. Lige nu kører der også fagwebinarer for lærerne i seks forskellige fag, hvor intet mindre end 280 har tilmeldt sig.

Vi er nu klar til at tage næste skridt: Fjernundervisning.

Vi har her i landet en infrastruktur, en geografi og nogle forhold at drive skole under, som er meget ulig mange andre steder i verden. Det er svært at skaffe uddannede lærere til de mindre byer og bygder, og de nyuddannede lærere søger oftest mod de større byer. Men også her kan man i perioder komme i bekneb. Senest har en rapport for Rådet for menneskerettigheder vist, at 48 pct. af lærerne i bygderne på landsplan ikke er uddannede.

Vi er nødt til at udvikle en undervisningsform, som passer lige netop til de problemstillinger. Og her kan fjernundervisning spille en meget stor rolle. Med bedre internet, iPads til alle og nye elev-aktiverende undervisningsformer, er grundlaget skabt.

I Kivitsisa tror vi altså på, at fjernundervisning kan noget, men vi er nødt til at finde ud af hvordan. Vi må udvikle og opfinde en tilgang og nogle metoder, som passer til vores forhold, vores børn og vores geografi. Det er det, vil vi vil arbejde på med Kivitsisas fjernundervisningsprogram.

Programmet består af i alt 18 forskellige pilotprojekter, hvor lærerne skal fjernundervise. Her vil de prøve nye undervisningsmetoder af med deres fjernundervisningsklasser. Projekterne foregår rundt i alle kommuner i både byer og bygder og kører hele skoleåret. Projekterne har hvert deres fokus og foregår i forskellige fag. Fælles for alle projekter er, at eleverne er samlet ét sted, mens læreren er et andet sted. Fælles er også, at lærerne afprøver og udvikler forskellige undervisningsmetoder, hvor eleverne er aktive og bruger deres iPads til både at arbejde og kommunikere på.

Som en del af programmet har vi designet et fjernundervisningskursus, ligesom alle fjernundervisningslærere får hjælp og sparring fra en vejleder. Der er således altid hjælp at hente.

Fjernundervisning er nemlig ikke noget, man bare gør. Det er en fundamental anden måde at undervise på. Vi kan ikke bare overføre det, som vi plejer at gøre i det fysiske klasselokale til det digitale møde. Mange ting skal tænkes forfra:

  • Hvordan skaber vi relationer til eleverne på stor afstand?
  • Hvordan motiverer vi dem?
  • Hvordan sikrer vi i det hele taget elevernes trivsel i denne skoleform?
  • Hvordan laver vi klasseledelse på afstand?
  • Skal der være en lærer til stede i klasselokalet?
  • Og hvad vil denne lærers rolle så blive?

Nogle af svarene på alle disse spørgsmål vil vi forhåbentlig finde i løbet af det næste år. Til det vil Læreruddannelsen på Institut for Læring i Nuuk hjælpe os. En række forskere og undervisere fra instituttet vil følge de enkelte projekter tæt, så al den viden, der bliver gjort undervejs, bliver samlet op og formildet videre. Alt sammen vil det danne grundlag for fremtidens fjernundervisning.

Her på siden vil du løbende kunne holde dig orienteret om fjernundervisningsprogrammet. Eksempelvis kan du allerede nu læse om et lille portræt af henholdsvis Lilians og Mettes fjernundervisningsprojekter.

Kan du lide nyheden?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Scroll til toppen