Lilian underviser i fem bygder

Lillian Møller er lærer og har mange års erfaring med at undervise bygdeelever. Udover den bygdeskole, hun hver morgen møder ind på og er underviser på, så har hun fået fire andre bygdeskoler under sine vinger. Her fjernunderviser hun elever, der ellers ikke har adgang til en uddannet lærer.

Dybt koncentreret sidder de på gulvet i klasselokalet og klipper hoveder ud i pap. Hovederne skal ligne deres familier, og samtidig øver de sig i at fortælle om dem på engelsk.

Vi befinder os på skolen i Aappilattoq, og de i alt syv elever forbereder sig til torsdag. Her kommer Lilian nemlig frem på skærmen igen. Så skal de fortælle hende om deres familier og vise de fine ansigter frem. Senere skal de også rundt i bygden og tage billeder af de huse, som deres familier bor i. Det samler de i en lille film, hvor de fortæller om det hele – på engelsk. Filmen sender de til Lilian, som sidder i en helt anden bygd og giver dem feedback. Det hele er planlagt af Lillian Møller, der ligesom 22 andre lærere er med i Kivitsisas nye, landsdækkende fjernundervisningsprogram. 

Lilian bor på fåreholderstedet Uummannartiivaraq og arbejder på skolen i Igaliku i Sydgrønland. Her har hun gennem mange år undervist bygdens børn og har udviklet sine egne arbejdsgange og metoder, der passer til en bygdeskole, hvor flere forskellige årgange er samlet i en klasse. Men i år er anderledes! I år står hun også for undervisningen i fire andre bygder, hvor der ikke er en uddannet lærer til stede. Her tilrettelægger Lilian aktiviteterne og opgaverne, som hun deler med eleverne gennem fjernundervisning.

De erfaringer jeg har i, hvordan man kan undervise i bygderne, dem giver jeg nu videre. Både til eleverne og til de lokale lærere,” fortæller Lilian Møller, der blandt andet står for undervisningen i engelsk og naturfag.

Børnene lærer at deltage aktivt

Lilian lægger opgaver ud til eleverne i Showbie. Ude i klasserne hjælper og guider de lokale tilstedeværelseslærere eleverne undervejs. Det er altså Lilian, der har det pædagogiske og faglige ansvar for undervisningen – de andre hjælper til og sørger for det praktiske. Lilian mødes hver uge med de lokale lærere. Her taler de planerne og opgaverne igennem, og Lilian giver tips til, hvordan de kan understøtte elevernes arbejde og læring.

I løbet af ugen giver Lillian feedback på elevernes opgaver og produktioner i Showbie. Hver uge mødes hun også også med dem digitalt. De fremlægger for hende, og de taler sammen om det faglige indhold i opgaverne. 

“I min undervisning skal de ikke bare arbejde med tilfældige opgaver, som de skal løse. De skal bruge deres omgivelser og deltage i rigtige samtaler. De skal selv byde ind med noget, som vi kan samtale ud fra”, siger LIlian. 

Til den form for undervisning bruger Lilian både analoge og digitale hjælpemidler.  

Eleverne bruger deres iPads til at tage billeder, lave film, tegninger, animationer osv. Altid om emner, der vedrører dem selv. Men som vi så indledningen, bruger de også pap, sakse og farveblyanter.  

Eleverne synes generelt, det er meget spændende, og de glæder sig meget. Stort set alle elever glæder sig hver gang. En af timelærerne har fortalt mig, at en af eleverne aldrig har villet tale engelsk, men nu er hun begyndt både at prøve at tale og skrive,” understreger Lilian Møller og tilføjer: 

Vi har fået helt nye muligheder for kommunikation nu. Eleverne kan nu få hjælp fra andre. Jeg tror, at eleverne kommer til at lære mere. Timelærerne er ofte dygtige, men de er ikke uddannede. Det er meget spændende alt sammen,” siger hun.

Lilian underviser stadig sine egne elever i Igaliku, men hver tirsdag og fredag arbejder hun  altså med eleverne og lærerne i de andre bygder. 

Lilian går lidt stille frem her i starten. Hun skal lige lære de nye elever og deres niveau at kende. Hun har aldrig mødt dem fysisk, men hun synes alligevel, at de stille og roligt får et fohold til hinanden.

På sigt er det planen, at eleverne fra de forskellige bygder skal lave forløb sammen. På den måde kan fjernundervisningen ikke blot bringe en uddannet lærer ud til de bygder, hvor der ikke er nogen. Den kan også bidrage med læringsrige fællesskaber til de elever, som måske ikke har alderssvarende elever at lære sammen med. 

Kivitsisas fjernundervisningsprogram

Lilians projekt er en del af Kivitsisas fjernundervisningsprogram.

Programmet består af i alt 18 forskellige projekter.

Alle projekter har forskelligt fokus og bruger forskellige metoder.

Målet med programmet er finde frem til, hvordan vi laver god fjernundervisning i folkeskolen.

Alle lærere deltager løbende i et kursus og får støtte fra en vejleder.

Forskere fra Institut for Læring i Nuuk følger projekterne og opsamler erfaringerne.

Kan du lide nyheden?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Scroll til toppen