nyheder

8. april 2019. Første workshops for Ikiortit i Kommuneqarfik Sermersooq og på Institut for Læring

I uge 14 afholdt Kompas den første Ikiorti-workshop. Her deltog Ikiortit fra både Kommuneqarfik Sermersooq og Institut for Læring. På denne workshop er Ikiortit blevet undervist i at bruge iPads og teknologi til at opnå sine pædagogiske mål, ligesom de er blevet trænet i selv at holde workshops og vejelede og hjælpe deres kolleger. 

Første opgave ligger allerede i uge 15, hvor ikiortit sammen med Kompas skal gennemføre workshops for lærerne på de to skoler Atuarfik Hans Lynge og USK. De har netop fået udleveret iPads, og vi nærmer os nu med hastige skridt et reelt startskud på Kivitsisa: Udlevering af iPads til eleverne.

28. marts 2019. It-administratorerne er klar til Kivitsisa

I marts måned har Comm2IG afholdt workshops for it-teknikere fra alle kommuner og Institut for Læring. Heldigvis nåede Tele lige netop at få søkablet klar. It-administratorerne er på kurset blevet undervist i det grundlæggende, fælles it-system. Alle er nu er klar til at administrere systemet på deres skoler. Samtidig er der opbygget et netværk, så administratorerne kan samarbejde tæt på kryds og tværs af kommuner og institutioner. 

Nu er it-administratorerne igen vendt hjem og er i gang med at gøre iPads, og hele systemet omkring dem klar. I Kommuneqarfik Sermersooq vil der blive holdt workshops for Ikiortit i uge 14 og for resten af lærerne i uge 15. Det forventes, at der udleveres til eleverne på skolerne Atuarfik Hans Lynge og USK i uge 17 og 18. I nord  vil der – på trods af udfordringerne med søkablet – også kunne gøres iPads klar. Her vil der blive afholdt workshops for Ikiortit i uge 19 og for resten af lærerne på skolerne Gammerafik i Kommune Qeqertalik og Atuarfik Mathias Storch og Atuarfik Jørgen Brønlund i Avannaata Kommunia i uge 20.

20. februar 2019. Inspiration og erfaringer fra Qeqqata og Kujalleq

Kivitsisa bygger på erfaringerne fra Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq, hvor man i 2014 udleverede iPads til alle lærere og elever. Dette blev gjort for at ændre måden, der undervises på. I filmen her til højre viser eleverne i 1. klasse, hvordan de bruger iPads i den daglige undervisning. Ligeledes fortæller lærerne Magdalene og Aaniisi, hvordan det har været en helt ny verden at træde ind i, men også hvordan, det giver dem nye didaktiske muligheder. 

PROJEKTET ER STØTTET AF

hempel_single
velux_single
apm_single
oak_single

DELTAGENDE KOMMUNER

kommuner_single