Projekt

OM

Projektet

Bag Kivitsisa står alle landets fem kommuner. Det er ganske enkelt historisk, at kommunerne arbejder så tæt sammen om at pege folkeskolen i samme retning for at løfte elevernes læring. Projektet sker ligeledes i tæt samarbejde med Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen. Da kommunerne er meget forskellige, er der individuelle forskelle på, hvordan Kivitsisa er bygget op i den enkelte kommune. Fælles for alle er projektets retning og viljen til at samarbejde og til at bakke hinanden op. 

At implementere Kivitsisa er en stor og spændende opgave for den enkelte skole. Det kræver stor fokus på både det undervisningsmæssige og det tekniske. Derfor implementeres projektet over flere runder, så der kan være fuld fokus på nogle få skoler ad gangen. På figuren til højre vises, hvor Kivitsisa er implementeret og hvor det er på vej.

Målet med Kivitsisa er at forbedre læringsniveauet i folkeskolen. iPads til alle og forbedret internet kan – hvis det bruges rigtigt – give en en lang række spændende muligheder i undervisningen: Eleverne kan indsamle, producere og formidle viden, de kan samarbejde med andre elever både nationalt og internationalt, der kan etableres fjernundervisning og meget andet. Både lærere og ledere bliver løbende undervist i mulighederne. For at nå målet, nemlig at disse værktøjer rent faktisk styrker elevernes læring, vil lærerne komme til at indgå i nye samarbejdsformer, så den gode praksis deles. I dette samarbejde går ikirotit forrest. Ikiortit er lærere, som uddannes til at støtte sine kolleger i dagligdagen.

Samarbejde på alle niveauer står højt på listen over Kivitisisas formål. Også udenfor den kommunale skoleverden møder projektet stor opbakning. Projektet bygger på støtte fra fire store fonde: Villum Fonden, Hempel Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Fomål og Oak Foundation Denmark. Disse fire fonde er repræsenteret i projektets styregruppe sammen med tætte samarbejdspartnere og personer, der aktivt ønsker at støtte op om projektet.  Nedenfor ses en oversigt over projektets organisation. 

 

Den største og vigtigste del i Kivitsisa er, at lærere og ledere modtager støtte i, hvordan de nye redskaber kan hjælpe til at forberde elevernes læring. Denne støtte bliver bygget op på, at lærerne skal samarbejde og dele deres viden med kollegerne. Princippet er, at hvis du lærer noget, har du pligt til at lære det videre. Centralt i dette står de såkaldte “Ikiortit” (de, der hjælper). Ikiorti er en samlebetegnelse for flere forskellige funktioner, der alle har til hensigt at yde pædagogisk og didaktisk hjælp og støtte til deres kolleger i dagligdagen. Nogle lærere er Ikiorti på fuld tid, mens andre  er det som en del af deres lærerjob.

Ikiortit vil få som opgave at støtte deres kolleger helt tæt på den daglige undervisning. De indgår således i forløb, hvor de er med til at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, ligesom de er til rådighed for løbende vejledning og sparring. Ikiortit vil i løbet af projektet blive særligt uddannet til at hjælpe sine kolleger. Det vil de blive på “Ikiortit Naapiffik” (Ikiortit Meet up), hvor de mødes og bliver undervist i både pædagogik, teknik og det at vejlede sine kolleger. Herigennem vil der blive skabt et Ikioti-netværk på tværs af hele landet. Ikiortit modtager desuden løbende inspiration via webinarer og gennem tæt sparring med Kivitsisas projektleder.

Scroll til toppen